Aly Ecza Deposu

İlaç Sektöründe Lojistik ve Dağıtımın Rolü

Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkin ve verimli bir şekilde iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir. Günümüz rekabet ortamında müşteriye odaklı olmak, işletmelerin en önemli amaçlarından birisi olmuştur. Bu amaçları yerine getirirken ilaç sektörü gibi toplum sağlığıyla ilgili bir sektörde tersine lojistik ve dağıtım faaliyetleri şirketler için oldukça önemli bir hale gelmiştir.

Modern pazarlama içerisinde önemli bir yer tutan lojistik tüm sektörde olduğu gibi ilaç pazarında önemli bir yer tutmaktadır. İlaç lojistiğinin ana konularından olan tersine lojistik, son müşteriden satıcıya veya hizmet sağlayıcıya geri gelen ürünlerin hareketi, depolanması ve elleçlenmesidir. Tersine lojistik aynı zamanda dağıtımında bir parçasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir