Aly Ecza Deposu

İlaç Sektöründe ARGE

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri her sektörde yenilikçi uygulamalar kaydetmek, insanlığın hizmetine her geçen gün yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yenilikler sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerdir. İlaç sektöründe Ar-Ge ise insan sağlığını doğrudan etkileyen sonuçlar doğurması sebebiyle büyük önem taşır. Yeni bir tedaviyi insanlığın hizmetine sunabilmek, 12-15 yıl süren uzun ve titiz bir Ar-Ge süreci gerektirmektedir. Bu çalışmaların sonrasında hizmete sunulan yeni tedaviler sayesinde, insanların ömürleri uzamakta, yaşam kaliteleri artmakta ve ölümcül hastalıklarla savaşmada önemli yollar kat edilmektedir.

Dünyada ortalama insan ömrünün 20. yüzyıl başlarında 40’lı yaşlardayken, bugün 70’li yaşlara ulaşmasının önemli nedenlerinden biri, yeni ilaçların geliştirilerek insanlığın hizmetine sunulabilmesidir. Bugün örneğin çocuk felci, AİDS gibi hastalıklar için yaşam süresini uzatabilen tedavi olanakları mevcuttur ancak hastalıklarla mücadele henüz bitmemiştir. Günümüzde pek çok kanser türünde ilaç tedavisi başarılı olamamakta, pek çok bakteri antibiyotiklere direnç geliştirmekte, dünyanın büyük bir bölümünde ilaca-dirençli sıtma kol gezmektedir. Bu nedenle, ilaçta araştırmanın ve geliştirmenin ve yenilikçi tedavilerin önemi her geçen gün artmaktadır.